maj 2017

Modern folkmusik innehåller ofta inslag av andra genrer, som i musikgruppens Timoteijs fall innehåller deras musik inslag av folkmusik och folkvisa. Gruppen startades i slutet av 2008 när de fyra […]